Bảng giá

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
`

GÓI MIỄN PHÍ

Dành cho cửa hàng nhỏ, mới kinh doanh0 đ /tháng
 • Sản phẩm giới hạn 100
 • Dưới 300 giao dịch một tháng
 • Máy đăng nhập không giới hạn
 • Một cửa hàng
 • Một nhân viên
 • Quản lý kho
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý nhân viên
 • Báo cáo hàng tháng
 • Kết nối thiết bị bán hàng
GÓI ONLINE

Dành cho cửa hàng nhiều nhân viên, có nhu cầu bán hàng trên điện thoại, báo cáo và quản lý từ xa trên điện thoại

150,000 đ /tháng
 • Sản phẩm không giới hạn
 • Không giới hạn giao dịch
 • Không giới hạn máy đăng nhập ngoại mạng
 • Một cửa hàng
 • Không giới hạn nhân viên
 • Quản lý kho
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý nhân viên
 • Báo cáo hàng tháng
 • Kết nối thiết bị bán hàng
 • Bán hàng qua App điện thoại
 • Quản lý từ xa qua điện thoại
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image